Kostrådgivning

— Vad kan jag få hjälp med som kund?

”Jag hade ett sånt otroligt sötsug, men nu kan jag gå förbi godishyllan i affären utan några som helst problem.”
Läs mer om vilka andra symptom som en kostrådgivare kan hjälpa dig med att få ordning på.

 • ”krångelmage” – magen sväller upp efter måltider, kurrar, smärtar, obehagskänslor under bröstet, diarré, förstoppning

 • vikten pendlar, ingen mättnadskänsla, evig hunger

 • fysisk och psykisk trötthet, brist på energi, koncentrationssvårigheter

 • dålig sömn – problem att somna, sover oroligt, vaknar flera gånger under natten eller för tidigt, känner sig aldrig utvilad

 • stress, oro som rör om magen

 • träningen går trögt, resultaten blir sämre och orken likaså

Kanske du inte har specifika problem, men ändå tycker att det skulle vara roligt att orka mer, få bättre hälsa och välmående, förebygga folksjukdom eller har hälsoskäl som skulle främjas av viktnedgång. Då är en konsultation av en kostrådgivare också något för dig!

Känns det som att träningen inte ger resultat? En kostrådgivning kan hjälpa!

”Jag hade ett sånt otroligt sötsug, men nu kan jag gå förbi godishyllan i affären utan några som helst problem.”

Stress är något en kostrådgivning kan hjälpa med.

— Hur går en kostrådgivning till?

Överallt hittar man numera råd för hur man ska äta hälsosamt och följa näringsrekommendationerna, men att tillämpa dessa råd i praktiken är inte alltid så lätt. Därför behövs en certifierad kostrådgivare, som ser varje individ som en helhet och kan göra upp en individuell plan så att allt faller på plats. När magen mår bra, mår också resten av kroppen bra! Du behöver INTE göra några förändringar innan du kommer till kostrådgivningen, du är välkommen precis som du är!

Hur en kostrådgivning går till:

 1. Kunden tar kontakt och vi kommer tillsammans överens om en träff.

 2. Vi träffas helst via ett personligt möte, men det är även möjligt att boka in ett möte via zoom, ifall kundens hälsotillstånd inte tillåter något annat just då eller för att avståndet till kunden är långt.

 3. Under träffen går vi igenom kundens situation och behov av hjälp, vilka hälsoproblem kunden vill få bukt med.

 4. För att kunden ska kunna få individuell hjälp med frågor som gäller kosten ombeds hen fylla i några blanketter samt en matdagbok. Matdagboken behövs för att få en fullständig bild av näringsintaget, som sen ligger till grund för en näringsanalys.

 5. Kunden lämnar in sina blanketter och matdagboken, så att en näringsanalys och en preliminär plan kan göras upp.

 6. Vid följande träff gås resultaten av näringsanalysen igenom och kunden får förslag på kostförbättringar och beteendeförändringar. Kunden får skräddarsydda kostråd för att förbättra sitt mående.

 7. Kunden får pröva på att ändra sin kost och därefter bokas en ny tid efter några veckor för att följa upp hur kunden har mått, om det har gått bra att följa de nya råden eller om det har uppstått problem och vad som kan göras för att i så fall få bukt med dem.

Under hela processen finns jag som kostrådgivare tillhands och hjälper och stöttar för kostrådgivning är ingen snabbfix, utan den strävar till en långsiktig hållbar livsstilsförändring. Kostrådgivningen utgår från en helhetssyn av kundens livssituation och hur man bäst får en hållbar god kost utgående från ens behov. Vi funderar förutom på kosten även på kroppens funktioner, stress, sömn, arbete och fritid. Du som kund är en helhet och värd att få må bra.

Kostrådgivningen styrs inte av någon typ av diet, att du t.ex. inte får äta en viss sorts mat eller någon speciell matfilosofi, utan på forskningsbaserade rekommendationer och dina egna preferenser. Vi gör inte upp färdiga begränsande kostscheman som inte håller i längden, utan vi kommer tillsammans överens om vad som är bäst för just dig som individ och i vilken utsträckning du är beredd att ändra dina kostvanor. Kostrådgivningen är därför väldigt mångsidig.