Kostombud

— Förhindra undernäring och sjukdom

Undernäring bland våra gamla inom äldrevården är idag utbrett. Ålderdom är en stor riskfaktor för undernäring och sjukdom. Behovet av energi och vissa näringsämnen förändras av olika anledningar vid åldrandet. Att upptäcka undernäring, förebygga och sätta in lämpliga åtgärder är därför av största vikt för att vi ska kunna främja våra äldres hälsa.

Mer kunskap behövs för att kvalitetssäkra vården av
våra gamla. Kompetensutveckling av personalen är därför en viktig faktor för att främja de äldres livskvalité och förhindra undernäring och andra sjukdomstillstånd. För att förebygga undernäring, och verka för god livskvalitet, är det angeläget att arbeta med att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen. Det är också viktigt att maten och måltiderna individanpassas efter den äldres önskemål, vanor och behov.

Som kostombud vill jag hjälpa främja de äldres livskvalité.

— Hur kan jag påverka som Kostombud?

Hur kan jag påverka som Kostombud? Vad behöver göras exempelvis i en kommun på äldreboenden för att  klienterna skall få i sig all näring de behöver. Jag kan gärna komma och ge föreläsningar om hur man kan ta hand om de äldres välmående på äldreboenden eller i övrigt berätta för anhöriga till personer som ännu bor hemma var maten kanske har blivit ensidig och som borde förändras.

Det viktigaste skulle vara att maten är bra, gärna inhemsk, inte halvfabrikat, och som verkligen hamnar i magen och inte stannar kvar på tallriken som senare slängs. Det här borde följas fastän kosten skulle vara individuell anpassad kost eller konsistensanpassad, eller beroende av mediciner eller allergier. Måltiderna borde dessutom vara trivsamma och vackra för ögat samt för gommen och för luktsinnet.

När maten är god och smakrik trivs alla, det minskar ensamheten och höjer livskvaliteten. Måltiden skall vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se framemot.

Ta gärna kontakt så berättar jag mera om utmaningar och möjligheter som finns.